• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Directieadvies voor transportondernemers

Alvisa is in 1995 opgericht door Henk Schakelaar na zijn vertrek uit de directie van Transport en Logistiek Nederland. Alvisa is een onafhankelijk en discreet werkend adviesbureau voor directeuren en eigenaren van middelgrote tot grote transportbedrijven.

Op een enkele uitzondering na is Alvisa uitsluitend werkzaam in de transportsector en dat al ruim 20 jaar. Wij participeren niet in transportbedrijven. De directeur-eigenaar blijft de verantwoordelijke, maar wij bieden een helpende hand en een luisterend oor. Door de aard van de werkzaamheden zijn wij meestal werkzaam voor bedrijven vanaf 10 personeelsleden.

Directieadvies: voorbeelden

Enkele voorbeelden van onze advisering zijn:

 • Wij kijken naar de bv-structuur van een onderneming: hoe is die opgezet in het kader van opvolging, verkoop en risicospreiding;
 • Wij praten met familieleden over opvolging;
 • Wij helpen bij familieconflicten, waarbij soms een aandeelhouder moet opstappen;
 • Wij geven advies over tenders en omgang met grote opdrachtgevers, inclusief bijvoorbeeld change of ownership bepalingen.
 • Financieel advies is een sterk punt van ons adviesbureau.

Kernactiviteit advies bij bedrijfsovernames en bedrijfsverkoop

De kernactiviteit van Alvisa is het begeleiden van transportondernemers die een bedrijf willen overnemen, hun bedrijf willen verkopen of het bedrijf willen overdragen binnen de familie. Lees meer over Bedrijfsovernames-transportsector.

Directieadvies inzake bedrijfsstrategie, waardering en rendement

Daarnaast houdt Alvisa zich bezig met het geven van directieadvies over onderwerpen als de toekomst van het bedrijf, de strategie, de waarde en het rendement. Lees meer over Directieadvies transportsector.

Directieadvies voor wie?

Door de aard van onze werkzaamheden zijn wij meestal werkzaam voor transportbedrijven vanaf ca. 10 auto’s of ca. 14 fte personeel.

Waarom een bedrijfsovername of directieadvies via Alvisa?

Alvisa is betrouwbaar, discreet, ervaren, bestaat ruim 20 jaar.

Kennis en ervaring van twee adviseurs

Het team van Alvisa wordt gevormd door twee partners die met hun kennis en jarenlange ervaring elk een eigen adviesterrein bestrijken:

 • Henk Schakelaar: specialist in bedrijfsovernames, bedrijfsverkoop, overdracht binnen de familie, waardebepalingen, onderhandelingen; dealmaker en rekenwonder;
 • Marianne Zwaneveld, gespecialiseerd in directieadvies over commerciële en strategische vraagstukken, bijvoorbeeld over de inhoud van het businessplan, over tenders en contracten van (internationale) opdrachtgevers; talenmens, vloeiend Frans;

Kennis van de transportsector

 • Alvisa beperkt zijn dienstverlening tot de transport en logistiek sector. Die kennen we van binnen uit. Daar ligt onze persoonlijke historie en affiniteit. Zowel Henk Schakelaar als Marianne Zwaneveld werkten voorheen voor de werkgeversorganisatie. Voor u als opdrachtgever heeft dit naar ons idee meerwaarde. Het zorgt voor een andere kwaliteit en benadering dan die van een in alle sectoren werkzaam fusie en overname kantoor. Slechts incidenteel op verzoek van relaties hebben wij transacties in andere branches begeleid.
 • Alvisa is goed bekend met het werkterrein van de transportondernemer c.q. (loondienst)directeur en de suboptimale omstandigheden waaronder deze veelal onder druk toch moet presteren.

Andere redenen om voor Alvisa te kiezen

 • Alvisa is een ongebonden en onafhankelijke partij. We staan natuurlijk zij aan zij met onze opdrachtgever, maar dat betekent ook dat wij omwille van het te bereiken resultaat rekening houden met de redelijke belangen van uw wederpartij. Wij staan voor een transparante en eerlijke manier van zaken doen en onze adviezen zijn ook zo.
 • Alvisa is constructief, met de focus op verbeterpunten en een positieve houding naar uw andere (vaste) adviseurs, waaronder bijvoorbeeld de accountant, een advocaat of familievriend.
 • Alvisa beperkt zijn dienstverlening ook in tijd. Hoe interessant en uitdagend de opdrachten ook zijn, we streven wel naar een afronding. In overleg met de opdrachtgever werken we meestal in fases naar een bepaald einddoel, waarna de opdracht vanzelf eindigt.
 • “Wij praten ook nog normaal.” Dit is een letterlijk citaat van meerdere opdrachtgevers. Alvisa streeft naar een heldere advisering in toegankelijke, begrijpelijke taal.
 • Transparant tarief en heldere algemene voorwaarden. Dit tarief, meestal een uurtarief, is gekoppeld aan fases. Verkoopopdrachten zijn meestal op no cure no pay basis.
 • Om u een beeld te vormen van onze recente werkzaamheden ga naar Referenties