bedrijfsovername adviseur voor transportondernemers

Home

Advies bij bedrijfsovernames in transport en logistiek

Alvisa is gespecialiseerd in advies bij bedrijfsovernames  in de transport en logistiek sector. Alvisa werd in 1995 opgericht door de huidige directeur-eigenaar Henk Schakelaar en bestaat uit twee partners Henk Schakelaar en Marianne Zwaneveld. 

Advies en begeleiding bij bedrijfsovernames doen we meestal aan de verkoperskant. We werken dan in opdracht van de verkoper. Doordat we al vele jaren diensten verlenen bij bedrijfsovernames en dat ook uitsluitend in de transport en logistiek sector, hebben we een goed beeld van wat er speelt in de branche. Mits de vraagstelling voldoende concreet is, kunnen we ook wat betekenen voor de zoekende koper.

Naast bedrijfsovernames houden we ons beperkt bezig met andere advisering. We kijken dan bijvoorbeeld of uw bedrijf een handige structuur heeft met het oog op risicospreiding, maar zeker ook met het oog op verkoop of opvolging door de volgende generatie. Ook bemiddelen we wel eens bij tenders van internationale bedrijven, helpen bij het opstellen van klantbrieven of overeenkomsten tussen aandeelhouders.

Onze dienstverlening is relevant voor directies en/of eigenaren (dga’s) van logistieke dienstverleners met een omzet  vanaf 5 mio Euro. Onder die drempel kunnen wij vermoedelijk minder waarde toevoegen.

Meerwaarde Alvisa

  • Wij hebben 25 jaar ervaring met advies en begeleiding van verkoop en overnames, opvolging en samenwerking, uitsluitend in transport en logistiek.
  • Wij werken discreet en fijnmazig in de richting van gekwalificeerde kandidaat kopers of verkopers.
  • Wij besteden tijd aan een gedegen informatiememorandum dat een goed beeld geeft van de te verkopen onderneming.
  • In onderhandeling blijven wij zakelijk, ook als de emoties gaan opspelen.
  • Wij zijn onafhankelijk, niet gebonden aan enige financiële instelling, hebben geen belang in enig logistiek bedrijf.
  • Wij zijn slechts met z’n tweeën en beperken ons tot die zaken waar wij waarde kunnen toevoegen.

Werkwijze Alvisa

In de begeleiding van bedrijfsovernames werken we altijd op basis van wederzijds vertrouwen. Dit is essentieel. Immers, in verkooptrajecten verschaffen we namens u als opdrachtgever uw (financiële) bedrijfsinformatie aan potentieel geïnteresseerde partijen. Wij gaan af op de informatie die u of uw accountant aanlevert.  Die moet betrouwbaar zijn. Wij streven naar een transactie die uiteindelijk zowel voor u als  onze opdrachtgever als voor de wederpartij bevredigend is.

Wij zijn deskundig en beschikken over langjarige ervaring. Dat betekent ook dat wij autonoom werken, weliswaar in uw opdracht en in overleg met u, maar het proces moet u ons durven en willen toevertrouwen.