bedrijfsovername adviseur voor transportondernemers

Bedrijfsopvolging in transport

Bedrijfsopvolging in de logistiek

Een aparte vorm van bedrijfsovername is de bedrijfsopvolging door voortzetting van het logistieke bedrijf door een volgende generatie binnen de familie. Uw accountant en fiscalist zijn hier vaak de aangewezen dienstverleners door hun bekendheid met de financiële gegevens en historie van het bedrijf.

Net als bij overdracht aan een nieuwe (derde) partij, kunnen bij bedrijfsopvolging binnen de familie de belangen flink uiteenlopen, ondanks de bloedverwantschap. Zeker tussen generaties en familietakken kunnen meningen over de te volgen koers botsen. Zij kunnen ook andere persoonlijke (levens)doelen nastreven. Daarbij spelen emoties en de historie nogal eens op. Het is dan van belang om de continuïteit van het bedrijf  in het oog te houden.

Voor de huis accountant is het  lastig werken, wanneer familiebelangen sterk uiteen lopen. In dat geval springen wij graag bij als neutrale derde om de belangen te kanaliseren met als uitgangspunt de continuïteit van het bedrijf en met respect voor de emotionele kant.

Begeleiding bij bedrijfsopvolging

Bij vragen rondom bedrijfsopvolging kunnen wij als volgt meedenken en adviseren.

  • We helpen beide generaties te komen tot een faire overnameprijs, bijvoorbeeld door een beoordeling van reeds uitgevoerde waardebepalingen of een specialist in te schakelen die het vertrouwen krijgt.
  • We helpen de voortzettende partij met het opzetten van een bedrijfsplan en financiële prognose, ten behoeve van financiering.
  • We helpen bij het maken van een presentatie (toekomstscenario) voor de bank. We weten waar een bank naar kijkt.
  • We helpen met afspraken over de (financiële) rol van de vertrekkende partij. We hebben begrip van en voor de situatie van de eigenaar die uitstapt.