bedrijfsovername adviseur voor transportondernemers

Bedrijfsovername advies

Deskundig advies bij verkoop of overname transportbedrijf

Bij Alvisa vindt u deskundig advies wanneer u uw transportbedrijf wilt verkopen of een logistieke dienstverlener wilt overnemen. Tijdens een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek bespreken we  de verwachtingen die u heeft van de bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername. Ook uw motivatie nemen we met u door. Dit doen we altijd in een vertrouwelijke sfeer. Daarnaast gaan we alleen voor u aan de slag als u maar ook wij er een goed gevoel bij hebben. Wij vinden het belangrijk dat er over en weer vertrouwen is in de werkrelatie en dat er in goed overleg naar het einddoel gewerkt wordt.

Redenen voor bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername

De redenen voor het verkopen van een bedrijf zijn vaak uiteenlopend. Naast het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of vanwege gezondheidsredenen, zien we in de praktijk vaak de volgende motieven meespelen:

  • De kinderen kunnen of willen het bedrijf niet voortzetten
  • De directeur-grootdeelaanhouder (DGA) wil aansluiten bij een groter bedrijf
  • De eigenaar heeft ervoor gekozen zijn of haar leven op een andere manier in te gaan vullen
  • Er is sprake van conflicten binnen de familie

Aanleiding voor een bedrijfsovername kan zijn:

  • Een specifieke klantvraag
  • Het verbreden van het klantenbestand
  • Het vergroten van de operationele efficiency, bijvoorbeeld door een nevenvestiging 

Een aparte vorm van bedrijfsovername is de bedrijfsopvolging door voortzetting van het logistieke bedrijf door een volgende generatie binnen de familie. Uw accountant en fiscalist zijn hier vaak de aangewezen dienstverleners door hun bekendheid met de financiële gegevens en historie van het bedrijf. Net als bij overdracht aan een nieuwe (derde) partij, kunnen bij bedrijfsopvolging binnen de familie de belangen flink uiteenlopen. Lees meer