• darkblurbg

Wat we bij Alvisa voor u doen

Tijdens een bedrijfsovername lopen we samen de verschillende fases van het overnametraject door. We geven u graag een toelichting bij deze fases en hoe we u begeleiden. We werken voor de verkopende partij of voor de kopende partij.

De onderstaande indeling is gebaseerd op een verkooptraject. Betreft het een overnametraject, dan wijkt de volgorde iets af.

 

Fase 1: Waardebepaling

Indien u van plan bent te verkopen, maken wij een waarderingsrapport van uw bedrijf op basis van diverse financiële rapportages. We bespreken de waardering en in overleg met u komen we tot een prijsbepaling. Dit is een indicatie van de vraagprijs. Diverse gegevens van het waarderingsrapport worden verwerkt in het informatiememorandum.

 

Fase 2: Informatiememorandum en informatieprofiel

Een informatiememorandum wordt opgesteld om een serieus geïnteresseerde kandidaat koper voldoende inzicht te geven in de bedrijfsvoering. Naast de financiële gegevens en de bedrijfsstructuur bevat een informatiememorandum ook een wagenparklijst en geanonimiseerde personeels- en klantgegevens. Ook een beschrijving van de activiteiten, de omzet, het onroerend goed en de contracten wordt in het memorandum opgenomen.

Op basis van het uitgebreide memorandum stellen we samen een kort en geanonimiseerd profiel op. Hierin staan de hoofdzaken van het te koop aangeboden bedrijf.

Als kopende partij krijgt u ook te maken met een informatiememorandum. Wij kunnen dit kritisch voor u doornemen, de waardering narekenen en aanvullende vragen stellen. Voordat u het informatiememorandum ontvangt, bindt u zich aan geheimhouding. Wij kunnen de geheimhoudingsverklaring juridisch voor u beoordelen en met de wederpartij over eventuele aanpassingen overleggen.

 

Fase 3: Selectie van potentiële overnamekandidaten

Bij de verkoop van een bedrijf heeft u als transportondernemer soms zelf al suggesties voor potentiële kopers. Bij nader onderzoek kan het zo zijn dat deze kandidaten geen match vormen of toch geen serieuze interesse hebben. In overleg met u proberen we samen tot een effectief zoekprofiel te komen. Ook bij overname van een bedrijf kunnen wij u helpen met het vinden van geschikte kandidaten.

Marianne Zwaneveld is gespecialiseerd in het zoeken naar potentiële overnamekandidaten zowel voor koper als verkoper.

 

Fase 4: De onderhandelingen

In het contact met de overnamekandidaat is Henk Schakelaar dé aangewezen persoon om voor u de onderhandelingen te voeren. Henk is een realistische dealmaker die met oog voor alle betrokken belangen het maximale voor u probeert binnen te halen. Zijn aanwezigheid schept rust in uw dagelijkse activiteiten. Het biedt u ook meer tijd om na te denken en onderhandelingsruimte. Henk stelt u in staat zelf het mandaat te bepalen en de beslissing te nemen. U heeft met hem iemand aan uw zijde die het zware werk op zich neemt en die u volledig kunt vertrouwen.

 

Fase 5: Afspraken vastleggen en boekenonderzoek

Wanneer de onderhandelingen positief zijn afgerond, volgt meestal een intentieovereenkomst (LOI) en daarna een boekenonderzoek (due diligence). Wij zien hier zowel uitgebreide en lange processen als korte processen. Bij een kort proces komt men vaak snel tot een definitieve overeenkomst. Ook in deze soms hectische fase staan wij u als koper of verkopende partij bij met advies en steun.

 

De laatste fase: Overnametransactie

Wanneer de juiste overnamekandidaat is gevonden en de verkoop of aankoop rond is, sluiten we het hele traject samen goed af. We kijken terug op een goede samenwerking en zijn tevreden over de uitkomst.

Bent u van plan om uw bedrijf te verkopen of een bedrijf over te nemen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij helpen u graag.