• darkblurbg

Alvisa is expert in bedrijfsovernames

Wilt u een transportbedrijf overnemen of verkopen? Bij Alvisa vindt u de expertise die u zoekt en nodig heeft tijdens een bedrijfsoverdracht in het transport. Bij het overnemen of verkopen van een transportbedrijf komt namelijk heel wat kijken. We ondersteunen u graag bij dit proces en laten u profiteren van onze kennis en ervaring op dit gebied.

gratis kennismakingsgesprek

 

Redenen voor bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername van een transportbedrijf

De redenen voor het verkopen van een transportbedrijf zijn vaak uiteenlopend. Naast het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of vanwege gezondheidsredenen, zien we in de praktijk vaak de volgende motieven meespelen:

 • De kinderen kunnen of willen het transportbedrijf niet voortzetten
 • De directeur-grootaandeelhouder (DGA) wil aansluiten bij een groter bedrijf
 • De eigenaar heeft ervoor gekozen zijn of haar leven op een andere manier in te gaan vullen
 •  Er is sprake van een conflict binnen de familie

Aanleiding voor een bedrijfsovername kan zijn:

 • Een specifieke klantvraag
 • Het verbreden van het klantenbestand
 • Het vergroten van de operationele efficiency, bijvoorbeeld door een nevenvestiging

Een aparte vorm van bedrijfsovername van een transportbedrijf is de bedrijfsopvolging door voortzetting van binnen of buiten de familie. Binnen de familie ontstaan soms spanningen. Wij handelen altijd met respect voor de emotionele kant van de zaak.

 

De eerste kennismaking met Alvisa

Tijdens een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek bespreken we met elkaar de verwachtingen die u heeft van de bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername van het transportbedrijf. Ook uw motivatie nemen we met u door. Dit doen we altijd in een vertrouwelijke sfeer. Pas op het moment dat iedereen er een goed gevoel over heeft gaan we aan de slag. Bij Alvisa vinden we het belangrijk dat er over en weer vertrouwen is in de werkrelatie en dat er samen en in goed overleg naar het einddoel gewerkt wordt.

 

Wat Alvisa voor u kan betekenen tijdens de bedrijfsoverdracht van een transportbedrijf:

 • We maken een waardebepaling van uw transportbedrijf
 • We stellen een verkoopmemorandum op en geven advies over de vraagprijs
 • We selecteren en benaderen potentiële overnamekandidaten
 • We regelen geheimhouding en voeren de correspondentie en onderhandelingen met de geïnteresseerden
 • We adviseren bij de intentieovereenkomst en definitieve overeenkomst na het due diligence onderzoek

 

Wat we voor u doen als u een transportbedrijf wilt overnemen:

 • We maken in overleg met u een zoekprofiel
 • We selecteren transportbedrijven die geschikt kunnen zijn en benaderen deze voor u
 • We helpen u bij het beoordelen van het informatiememorandum
 • We maken een berekening van een redelijke biedprijs voor het betreffende transportbedrijf en kunnen die voor u onderhandelen
 • We adviseren over de financiering

 

Wat Alvisa voor u kan betekenen bij bedrijfsopvolging:

 • We helpen beide generaties te komen tot een faire overnameprijs van het transportbedrijf
 • We helpen de voortzettende partij met het opzetten van een bedrijfsplan
 • We maken een presentatie (toekomstscenario) voor de bank
 • We helpen met afspraken over de (financiële) rol van de vertrekkende partij

 

Wanneer benadert u ons voor ondersteuning?

Benadert u ons in een later stadium voor advies over het verkopen of overnemen van een transportbedrijf? Dan bent u misschien al langer in gesprek met de andere partij. Dit is voor Alvisa een ongewenste situatie. We kunnen dan minder invloed uitoefenen op de best haalbare voorwaarden voor de transactie. Ook is er weinig tijd om na te gaan of uw onderneming qua structuur en risicospreiding klaar is voor de overname of verkoop.

Benader ons dus altijd ruim van tevoren!

 

Alvisa: uw adviseur tijdens een bedrijfsoverdracht

Alvisa is uw betrouwbare partner tijdens een bedrijfsoverdracht van een transportbedrijf. Wilt u een transportbedrijf overnemen of verkopen en een gratis kennismakingsgesprek inplannen? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

Henk Schakelaar houdt zich bezig met advies en begeleiding bij bedrijfsovernames, bedrijfsverkoop en opvolging. Voor meer informatie kunt u met hem contact opnemen.