• darkblurbg

Strategisch advies voor directieleden

Bij Alvisa houden we ons dagelijks bezig met strategische vraagstukken. Hierin komen alle aspecten van de bedrijfsvoering voorbij. Met onze methodische aanpak leren we u om kritisch kijken naar uw eigen onderneming. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  • Is de continuïteit van het bedrijf verzekerd door een goede structuur?
  • Levert het bedrijf voldoende rendement?
  • Wat is de onderneming waard?
  • Wat zorgt ervoor dat verladers voor uw diensten kiezen?
  • Hoe presteert uw onderneming vergeleken met de concurrentie?

Omdat u dagelijks op de werkvloer te vinden bent, zijn dit lastige vragen om te beantwoorden. Rustig afstand nemen van de zaak en tijd maken voor reflectie biedt vaak perspectief.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

U kunt al uw zorgen, gedachtes en voor- en tegenargumenten met ons delen. Als adviserende partner fungeren wij als klankbord. Wij denken met u mee en bieden u ondersteuning bij het nemen van strategische beslissingen. Zo kunnen we zaken voor u uitzoeken, opzetten, organiseren en uitwerken. Dit doen we op strikt vertrouwelijke wijze. Daarna kan uw eigen managementteam het verder oppakken.

 

Wat wij doen

Bij Alvisa krijgen we te maken met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van organisatie en financiën. Eerst kijken we naar de structuur van de onderneming: 

  • Is deze voldoende voor risicospreiding?
  • Is de continuïteit hiermee verzekerd?
  • Is de structuur geschikt wanneer het aankomt op opvolging, verkoop of overname van een ander bedrijf?

Dan maken we op basis van een (globaal) waarderingsrapport een plan van aanpak. Dit plan van aanpak vormt de leidraad bij het verbeteren van de prestaties van het gehele bedrijf.

Samen met de ondernemer beoordelen we of een andere opzet van het bedrijf meer perspectief biedt. Bijvoorbeeld door het aantal diensten te verminderen, het klantenbestand geleidelijk te wijzigen, het bedrijf te verplaatsen, een andere financieringsstructuur te kiezen of de planning anders te organiseren.

Een bijzonder aandachtspunt van Alvisa is de commerciële strategie. Het doel is dat u op een hoger (decision making) niveau met uw verlader in gesprek komt, omdat u zich met uw visie en kennis onderscheidt van uw concurrenten.

  • We doen research naar de ontwikkelingen in de branche van uw verlader. Bijvoorbeeld wanneer uw verlader of zijn klanten deel uitmaken van grote (internationale) concerns.
  • We assisteren en bemiddelen bij (internationale) tenders en verladerscontracten. Dit doen we vooral wanneer taal en cultuur een potentieel probleem vormen.

 

Ons advies brengt u verder

Wij kunnen u op vele wijzen van dienst zijn met strategisch advies. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een (commerciële) visie, een verandering van koers of als voorbereiding op een bedrijfsovername. Neem voor alle mogelijkheden of meer informatie contact met ons op.