• darkblurbg

 

Marianne Zwaneveld houdt zich bezig met directieadvies over commerciële en strategische vraagstukken. Met name de fundamentele vragen zoals 'wat is de propositie naar de verladers?' en 'wat onderscheidt ons van de rest?' hebben haar interesse. Dit zijn tevens de moeilijke vragen. Ze vergen een kritische afstand en doordenken.

 

Ontwikkelen van een commerciële visie

Veel transportbedrijven zijn gefocust op het operationele proces. Economisch gezien is de marktpositie van de meeste transportbedrijven ten opzichte van hun klanten niet heel sterk. Daarom pleiten wij ervoor dat zij meer aandacht besteden aan een commerciële visie. Een dergelijke visie is te ontwikkelen door op een meer strategisch niveau te kijken naar de wereld van de klant.

 

Klantresearch op maat

Wij helpen u graag met het stellen van de juiste strategische vragen en met het verzamelen van kennis over de wereld waarin uw klant opereert. Wij raadplegen de juiste bronnen en voeren een gedegen klantonderzoek uit. Samen bepalen we de vraagstelling, opzet en wijze van uitvoering van dit onderzoek.

Het doel van ons onderzoek is om uw transportbedrijf onderscheidend te laten zijn door op een hoger niveau (dan uw concurrent) met de verlader mee te kunnen denken. Idealiter resulteert dit ook in een beter vertrekpunt bij tariefonderhandelingen.

 

Wat Alvisa nog meer kan bijdragen aan uw commerciële positie

  • We helpen met het opstellen van de jaarlijkse tariefbrief voor uw klanten inzake tariefwijzigingen.
  • Wij adviseren bij het opstellen van een bedrijfsplan, herzien uw businessplan grondig of lezen kritisch mee. Hetzelfde doen we voor andere bedrijfsdocumenten zoals offertes, de inschrijving op tenders, presentaties voor klanten en stakeholders. We doen dit alles zo veel mogelijk vanuit het gezichtspunt van uw belangrijkste verladers.
  • We raadplegen bronnen in diverse vreemde talen of helpen met het opzetten van de bedrijfscommunicatie naar uw (internationale) klanten. Dit zorgt ervoor dat u verzekerd bent van het correcte gebruik van vreemde talen. Taal vormt voor u geen barrière meer tijdens uw contact met een internationaal concern. Een professionele presentatie van uw bedrijf is hiermee gegarandeerd.

 

De juiste begeleiding bij tenders en verladerscontracten

Bij tenders en verladerscontracten raden we aan om een externe partij mee te laten lezen of te belasten met de onderhandelingen. Dit heeft een aantal praktische redenen:

  • Bij grote bedrijven is het contract of de documentatie vaak afkomstig van een externe of buitenlandse afdeling die weinig tot geen affiniteit heeft met transport of de bedrijfsvoering van uw verlader.
  • De transportondernemer veronderstelt dat de logistieke dienstverlening al afgesproken is. Maar vanuit het externe tenderbureau volgen er nog talrijke bepalingen waarvan het doel niet altijd duidelijk is.
  • Er zijn verschillen tussen voorwaarden in het contract en de Service Level Agreement. Het benoemen en waarderen van die verschillen is vaak tijdrovend.


Commercieel sterker met Alvisa

Het inschakelen van een tussenpersoon heeft nog een belangrijk en tactisch voordeel. U komt zo op een vergelijkbaar niveau met de verlader, die immers ook delegeert. Ook creëert u met een tussenpersoon meer tijd en ruimte om te reageren op voorstellen.

Marianne Zwaneveld is dé aangewezen persoon om voor u de externe rol waar te nemen. Zij kan de documenten beoordelen en met de verladerskant onderhandelen. Zij heeft kennis van verschillende culturen en begrip van zowel transport- als verladerswereld. Met Marianne beschikt u over iemand naast u die niet alleen kijkt naar het logistieke deel van het contract, maar ook naar bepalingen die effect hebben op uw beslissingsbevoegdheid als ondernemer. Denk aan het wel of niet mogen verkopen, overnemen of samenwerken. Zo is uw commerciële positie sterker en uw bedrijfsbelang beschermd.