bedrijfsovername adviseur voor transportondernemers

Transportbedrijf verkopen

Advies bij verkoop transportbedrijf

Als u uw transportbedrijf wilt verkopen kunnen wij het volgende voor u doen.

  • We maken een waardebepaling van uw onderneming.
  • We geven advies over de vraagprijs en stellen een informatiememorandum op voor de potentiële koper(s).
  • We selecteren en benaderen potentiële overnamekandidaten.
  • We regelen geheimhouding en voeren de correspondentie en onderhandelingen met de geïnteresseerden.
  • We adviseren u vanaf het begin van de onderhandelingen tot het afronden van de transactie, van het sluiten van de intentieovereenkomst via boekenonderzoek naar de definitieve overeenkomst en eventuele bijkomende overeenkomsten, zoals verhuur vastgoed.
  • Wij werken constructief samen met uw eventuele andere adviseurs, bijvoorbeeld accountant, fiscalist, advocaat, vertrouwenspersoon.

Alvisa werkt uitsluitend in de transportsector. Voor het gemak spreken we hier meestal over transportbedrijf en over logistiek als overkoepelend begrip. 

Wij hebben ervaring met verkoop van opslagbedrijven, warehousebedrijven zowel in food, feed als non food sector, transport- en expeditiebedrijven die actief zijn in verschillende transport deelmarkten: distributie, groupage, geconditioneerd, sierteelt, container, koeriers, value added services, enzovoort.

Transportbedrijf verkopen? Tijdig beginnen met voorbereiding is het devies.

Als u er over denkt uw transportbedrijf te verkopen, is het raadzaam om na  te gaan of het bedrijf wel de juiste structuur heeft en of het een interessant product is voor een  koper. Dat laatste is ontzettend moeilijk: uw bedrijf is uw kind, en dat als een product bekijken door vreemde ogen is haast niet te doen. Natuurlijk – hopelijk – bent u enthousiast over uw logistieke prestaties en wat u heeft opgebouwd, maar hoe zal een koper naar uw levenswerk kijken?

Zeer kritisch en zuinig, moet het antwoord zijn. Iedere (verstandige) koper kijkt namelijk naar het toekomstig rendement en vindt in het verleden behaalde resultaten onvoldoende garantie.  Daarom is het voor u als aanstaande verkoper van belang goed te kijken naar wat uw bedrijf zou kunnen opleveren in geval van verkoop.  Valt dit tegen, dan kunnen we met u bepalen wat te doen om het bedrijf te optimaliseren in aanloop naar een overdracht.

We geven u handvatten voor het verbeteren van het rendement, spreiding van risico’s, kunnen u helpen de strategie aan te scherpen. Wij hebben niet de pretentie of de ambitie op uw stoel van transportondernemer plaats te nemen. Wel kennen wij de blinde vlekken in de branche en juist daar op kunnen wij u attent maken. U en uw team voeren de verbeterpunten zelf uit.

Onderdeel van de voorbereiding op een mogelijke verkoop is dat de structuur en organisatie van uw onderneming geschikt moet zijn voor een voldoende spreiding van risico’s en voor het zekerstellen van de continuïteit van het bedrijf.  Loopt alles bijvoorbeeld gewoon door als u als (enig) ondernemer uitvalt door ziekte of ongeval. Is de dagelijkse leiding in handen van bekwaam management. Zijn de financiële rapportages en contracten op orde. De koper is geïnteresseerd in een goede regeling van dit soort zaken en zal dit toetsen in het boekenonderzoek (due diligence).

Meer over onze begeleiding bij verkoop en de fases die u doorloopt als u uw bedrijf verkoopt vindt u onder Werkwijze en fases bij verkoop.