bedrijfsovername adviseur voor transportondernemers

Werkwijze transportbedrijf verkopen

Hierna vindt u een overzicht van wat wij voor kunnen doen en wat u kunt verwachten als u uw transportbedrijf wilt gaan verkopen.

Fase 0: Voorbereiding verkoop

Zorg dat uw bedrijf verkoop klaar is met een goede structuur en interne organisatie.  De koper kijkt naar het toekomstig rendement dat uw bedrijf kan genereren. Indien u voorbereidend werk wilt doen, kunnen wij u helpen met advies over verbeteren van het rendement, het versterken van uw team en organisatie en het aanscherpen van de strategie.

Fase 1: Waardebepaling

Als u wilt verkopen, maken wij een waarderingsrapport van uw bedrijf op basis van diverse financiële rapportages. We bespreken de waardering en in overleg met u komen we tot een prijsbepaling. Dit is een indicatie van de vraagprijs. Diverse gegevens van het waarderingsrapport worden verwerkt in het informatiememorandum.

Fase 2: Informatiememorandum en profiel

Een informatiememorandum wordt opgesteld om een serieus geïnteresseerde kandidaat koper voldoende inzicht te geven in de bedrijfsvoering. Naast de financiële gegevens en de bedrijfsstructuur bevat een informatiememorandum ook een wagenparklijst en/of inventaris en beschrijving van het warehouse, geanonimiseerde personeels- en klantgegevens. Ook een beschrijving van de activiteiten, de omzet, het onroerend goed en de contracten is opgenomen. Op basis van het uitgebreide memorandum stellen we  een kort en geanonimiseerd profiel (teaser) op. Hierin staan de hoofdzaken van het te koop aangeboden bedrijf.

Fase 3: Selectie van potentiële overnamekandidaten

Bij de verkoop van een bedrijf heeft u als transportondernemer soms zelf al suggesties voor potentiële kopers. Bij nader onderzoek kan het zo zijn dat deze kandidaten geen match vormen of toch geen serieuze interesse hebben. In overleg met u proberen we samen tot een effectief zoekprofiel te komen. Marianne Zwaneveld is gespecialiseerd in het zoeken naar potentiële overnamekandidaten.  Bij het verwerken van de reacties van mogelijk geïnteresseerde kopers kijken wij kritisch naar intentie en koopkracht. Ook regelen we de geheimhouding voordat kandidaten inzage krijgen in het volledige informatiememorandum. Zijn er meerdere serieuze kandidaten voor overname van uw bedrijf, dan bepalen we in overleg met u welke kandidaten het ideale profiel het meest benaderen. Uiteindelijk gaan we met één (top)kandidaat verder het gesprek aan.

Fase 4: De onderhandelingen

In het contact met de overnamekandidaat is Henk Schakelaar de aangewezen persoon om voor u de onderhandelingen te voeren. Voor de 25 jaar ervaring in bedrijfsovername begeleiding heeft Henk ruim 10 jaar ervaring opgebouwd bij cao onderhandelingen en het onderhandelen over andere collectieve belangen namens de werkgeversorganisatie in transport en logistiek. Hij is een realistische onderhandelaar die met oog voor alle betrokken belangen het maximale voor u probeert binnen te halen. Zijn aanwezigheid schept rust in uw dagelijkse activiteiten. Het biedt u ook meer tijd om na te denken en onderhandelingsruimte. Henk stelt u in staat zelf het mandaat te bepalen en de beslissing te nemen.

Fase 5: Afspraken vastleggen en boekenonderzoek

Wanneer de onderhandelingen positief zijn afgerond, volgt meestal een intentieovereenkomst (LOI) en daarna een boekenonderzoek (Due Diligence). Wij zien hier zowel uitgebreide, lange processen als korte, waarbij men snel tot een definitieve overeenkomst komt. Het is vaak de accountant die in samenwerking met uw boekhouder, controller of CFO de vragenlijst van de koper beantwoordt en afwerkt. Afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en het type onderzoek kan dit een tijdsintensieve klus zijn. Wij doen zelf niet het boekenonderzoek, maar kunnen u wel adviseren over de te overleggen documenten. Transparantie is ons uitgangspunt.

Fase 6: De voorlaatste fase van de bedrijfsoverdracht: Transactie

Wanneer de juiste overnamekandidaat is gevonden en de verkoop of aankoop rond is, sluiten we het hele traject samen af.

Eindfase verkoop en nieuw begin

Voor de koper begint het dan pas echt. Hij gaat het bedrijf inpassen in zijn strategie of bedrijvengroep, de zogenaamde “post merger integratie”.

Maar het proces is ook voor u als verkoper nog niet afgelopen. Vaak blijft u nog enige tijd aan het bedrijf verbonden om te zorgen dat de overdracht van kennis en contacten goed verloopt. U heeft meestal ook een concurrentie – en / of relatiebeding, zodat u de koper niet kunt benadelen. Een koper wil uiteraard niet dat u na verkoop van uw bedrijf, iets soortgelijks opstart voor dezelfde of hetzelfde type klanten: daar heeft hij niet voor betaald. Wij kijken en denken wel met u mee voor een redelijk beding.